Dopravně psychologické centrum Hradec Králové

Specializované pracoviště s 25letou praxí dopravně psychologických vyšetření. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Co budete k vyšetření potřebovat:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od Vašeho praktického lékaře.
Výpis z evidenční karty řidiče - na příslušném odboru dopravy magistrátu nebo městského úřadu v místě trvalého pobytu (POZOR: nejedná se o výpis z bodového hodnocení, který získáte na Czech pointu!). 
Doklad totožnosti. 
• Používáte–li brýle na čtení, přineste si je na vyšetření s sebou!

Rezervace termínu vyšetření 

• Termín vyšetření je třeba předem telefonicky zarezervovat. Nejbližší volný termín vyšetření Vám sdělíme na telefonních číslech 731 559 861 nebo 605 978 170.
• Celková délka vyšetření (včetně přestávky a rozhovoru s psychologem) je zhruba 2,5 - 3 hodiny.

Jak probíhá vyšetření?

• Dopravně psychologické vyšetření sestává z několika psychologických testů a rozhovoru s dopravním psychologem.
• V první části vyšetření absolvuje řidič testy zaměřené na různé psychické funkce, důležité při řízení motorových vozidel (pozornost, rychlost reakcí, paměť atd.). Druhá část vyšetření má za cíl posouzení osobnostních vlastností řidiče. Poté následuje rozhovor s psychologem. Povinnost vyšetřit uvedené oblasti stanovuje Vyhláška Ministerstva dopravy č. 27/2012 Sb.

Proč musí být někteří řidiči vyšetřeni dopravním psychologem?

Povinnost psychologického vyšetření řidičů je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

Kteří řidiči musí absolvovat psychologické vyšetření?

Dopravně psychologické vyšetření je dle § 87a (zákon 361/2000 Sb.) povinné v následujících  případech: 

• řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení,
• správní orgán uložil řidiči správní trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 6 měsíců,
• soud uložil řidiči trest zákazu řízení motorových vozidel,
• podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

Vyšetření je také povinné pro profesionální řidiče skupin:

• C, C+E a C1+E; převyšující 7 500 Kg
• D, D+E, D1 a D1+E,

Řidiči uvedených skupin mají povinnost podstoupit dopravně psychologické vyšetření v těchto  případech: 

• před zahájením výkonu činnosti
• 6 měsíců před dovršením 50 let (nejpozději v den dovršení 50 let) a dále pak každých 5 let.

Kdo může řidiče vyšetřit?

• Potvrzení o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel může vystavit pouze dopravní psycholog s akreditací udělenou Ministerstvem dopravy ČR (č.j. našich akreditací: 126/2013 - 160 - OST/4 a 125/2013 – 160 – OST/4).

CENÍK

Ceník vyšetření

Zákon č. 361/2000 Sb. stanovuje, že náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí řidič. Dopravně psychologické vyšetření hradí řidič v hotovosti v den vyšetření.

• Cena vyšetření pro řidiče se zákazem řízení nebo vybodované řidiče: 2 300 Kč

• Cena pro řidiče profesionály skupin C, C+E a D, D+E (kamiony, autobusy): 2 100 Kč

• Cena dopravně - psychologického vyšetření ze zdravotních důvodů: 2 500 Kč

Pro vyšetření ze zdravotních důvodů je nutné přinést zprávu od odesílajícího lékaře (např. psychiatra, neurologa apod.). 

KONTAKT

PhDr. Tomáš Komárek
akreditovaný dopravní psycholog

Mgr. Klára Borůvková
akreditovaný dopravní psycholog

Na dopravně psychologické vyšetření objednáváme pouze telefonicky na číslech: 731 559 861 nebo 605 978 170.

Mobirise

Kde nás najdete:

Kavčí Plácek 121/1
Hradec Králové


(budova se nachází v historické části města, 20m od Malého náměstí)

© Copyright 2022 Dopravně psychologické centrum Hradec Králové

Created with Mobirise website templates